• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu wraz z zestawami do KKP, kompatybilnymi (zintegrowanymi) z urządzeniami
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu wraz z zestawami do KKP, kompatybilnymi (zintegrowanymi) z urządzeniami
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu wraz z zestawami do KKP, kompatybilnymi (zintegrowanymi) z urządzeniami
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu wraz z zestawami do KKP, kompatybilnymi (zintegrowanymi) z urządzeniami
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu wraz z zestawami do KKP, kompatybilnymi (zintegrowanymi) z urządzeniami
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu wraz z zestawami do KKP, kompatybilnymi (zintegrowanymi) z urządzeniami