• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvowirusa B19 w pulach osocza wraz z dzierżawą automatycznego systemu do detekcji w/w wirusów
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvowirusa B19 w pulach osocza wraz z dzierżawą automatycznego systemu do detekcji w/w wirusów
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvowirusa B19 w pulach osocza wraz z dzierżawą automatycznego systemu do detekcji w/w wirusów
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvowirusa B19 w pulach osocza wraz z dzierżawą automatycznego systemu do detekcji w/w wirusów
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvowirusa B19 w pulach osocza wraz z dzierżawą automatycznego systemu do detekcji w/w wirusów
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvowirusa B19 w pulach osocza wraz z dzierżawą automatycznego systemu do detekcji w/w wirusów