• Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2017/2018 ZP/PN/18/2017
 • Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2017/2018 ZP/PN/18/2017
 • Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2017/2018 ZP/PN/18/2017
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2017/2018 ZP/PN/18/2017
 • Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2017/2018 ZP/PN/18/2017
 • Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2017/2018 ZP/PN/18/2017

Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2017/2018 ZP/PN/18/2017

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ I  26-09-2017 r.
 4. Informacja z otwarcia ofert. 
 5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.