• Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie automatycznego magazynu osocza z krwi ludzkiej wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/10/2017
  • Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie automatycznego magazynu osocza z krwi ludzkiej wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/10/2017
  • Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie automatycznego magazynu osocza z krwi ludzkiej wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/10/2017
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie automatycznego magazynu osocza z krwi ludzkiej wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/10/2017
  • Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie automatycznego magazynu osocza z krwi ludzkiej wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/10/2017
  • Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie automatycznego magazynu osocza z krwi ludzkiej wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/10/2017