• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nowego w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 360 000 badań kontroli ZP/PN/01/2017
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nowego w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 360 000 badań kontroli ZP/PN/01/2017
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nowego w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 360 000 badań kontroli ZP/PN/01/2017
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nowego w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 360 000 badań kontroli ZP/PN/01/2017
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nowego w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 360 000 badań kontroli ZP/PN/01/2017

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nowego w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych oraz odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 360 000 badań kontroli ZP/PN/01/2017

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -  załącznik nr 5.
 4. Pytania i modyfikacja do SIWZ 23.01.2017 r.
 5. Opis przedmiotu zamówienia.
 6. Formularz oferty.
 7. Pytanie i odpowiedź do SIWZ II 07.02.2017 r.
 8. Informacja o złożonych ofertach zgodnie z arty 85 ust 5 ustay Pzp.