• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wagomieszarek do pobierania krwi  ZP/PN/24/2016
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wagomieszarek do pobierania krwi  ZP/PN/24/2016
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wagomieszarek do pobierania krwi  ZP/PN/24/2016
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wagomieszarek do pobierania krwi  ZP/PN/24/2016
  • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wagomieszarek do pobierania krwi  ZP/PN/24/2016