• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji biologicznych czynników zakaźnych w KKP w osoczu będące integralną częścią posiadanego systemu do redukcji patogenów ZP/PN/23/2016
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji biologicznych czynników zakaźnych w KKP w osoczu będące integralną częścią posiadanego systemu do redukcji patogenów ZP/PN/23/2016
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji biologicznych czynników zakaźnych w KKP w osoczu będące integralną częścią posiadanego systemu do redukcji patogenów ZP/PN/23/2016
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji biologicznych czynników zakaźnych w KKP w osoczu będące integralną częścią posiadanego systemu do redukcji patogenów ZP/PN/23/2016
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji biologicznych czynników zakaźnych w KKP w osoczu będące integralną częścią posiadanego systemu do redukcji patogenów ZP/PN/23/2016
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji biologicznych czynników zakaźnych w KKP w osoczu będące integralną częścią posiadanego systemu do redukcji patogenów ZP/PN/23/2016

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do inaktywacji biologicznych czynników zakaźnych w KKP w osoczu będące integralną częścią posiadanego systemu do redukcji patogenów ZP/PN/23/2016

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 8.
 4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 04.10.2016 r.  
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.