• Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych  ZP/PN/13/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych  ZP/PN/13/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych  ZP/PN/13/2015
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych  ZP/PN/13/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych  ZP/PN/13/2015
 • Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych  ZP/PN/13/2015

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/13/2015

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.